Tržní odhad nemovitosti, který pro vás mohu zpracovat, lze použít pro: dědická řízení, majetkoprávní vypořádání, exekuční řízení, zrušení společného jmění manželů po rozvodu a podobně.